svjedocenje

Svjedočenje radi historije

Pohvala muhaddisa El-Haddušija, hafizahullah, za dva poznata šejha, Ebu Muhammeda El-Makdisija i Ebu Katadea El-Filestinija, Allah ih učvrstio na istini i sačuvao svakog šerra. Kaže...

U ŽIŽI

FETVE I ODGOVORI

Vracanje prava pred tagutskim sudom

Parničenje pred tagutskim zakonima (fetva šejha El-Makdisija)

Administracija Puta vjernika je u mnogo navrata dobijala pitanja o stavu šejha El-Makdisija o parničenju pred tagutskim (neislamskim) sudom i propisu onoga ko se...