U ŽIŽI

FETVE I ODGOVORI

Fetve

Da li se kaže za onoga ko ispolji znakove licemjerstva da...

Pitanje: Da li se za onoga koji tvrdi da je musliman ali ispolji znakove nifaka (licemjerstva) kaže da je munafik (licemjer) ili je pak...