islamska historija

Heraklov upit o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem

Ibn Abbas, radijallahu anhu, priča da je Ebu Sufjan ibn Harb kazivao, kako je Herakle poslao po njega izaslanika dok je on bio u...
islamske fetve

Pitanje: Da li postoji određena kazna za onoga ko ostavi džihad na Allahovom putu?

Neke od posljedica ostavljanja džihada Pitanje: Da li postoji određena kazna za onoga ko ostavi džihad na Allahovom putu? Odgovor: Sva hvala pripada samo Allahu Jedinom, a zatim: Došli...
Tewhid konjanik zastava

SUKOB TEVHIDA I ŠIRKA

Sukob između tevhida i širka je star i traje još od vremena poslanika Nuha, alejhisselam, koji je pozivao svoj narod u obožavanje samo Allaha,...
Imam Mehdi a.s.

Imam Mehdi će se pojaviti u vrijeme velikih razilaženje i nedaća

Ebu Se'id el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Pri kraju moga ummeta pojavit će se Mehdi, njega...
sedzda700

Nekoliko fetvi vezanih za sedždu u namazu

Kakav je propis da čovjek samo dovi na sedždi bez učenja zikra? Ko samo dovi na sedždi bez da kaže: Subhane rabbijel e'ala, njegova sedžda...
islam pv art wall

Izgovaranje nijeta prije djela (namaza, posta…)

Pitanje: Jednom prilikom sam čula od nekih šejhova, da nijet nije obavezan i da je dovoljno djelo, na primjer: nijet posta, nijet ustajanja na...
magarac i bunar

Magarac i bunar (poučna priča)

Jednog dana magarac jednog seljaka je upao u bunar. Magarac je tražeći pomoć njakao satima dok je seljak razmišljao šta da uradi. Napokon,  s obzirom...
video

Ko je istinski sretan – Šejh Muhammed Muhtar Eš-Šenkiti

Poučan i emotivan govor šejha Šenkitija o vlasniku istinske sreće.
islam pv art wall

Ako je islam istina, zbog čega su muslimani u tako jadnom stanju

Neki neznalica će reći: Ako je Islam istina – zbog čega su onda današnji muslimani u tako jadnom i žalosnom stanju bilo u oblasti...
islam pv art wall

Četiri stvari koje je Allah stvorio Svojom rukom

Prenosi se od Harisa ibn Newfela: Allah je stvorio tri stvari Svojom rukom: 1. Stvorio je Adema Svojom rukom 2. Napisao je Tevrat Svojom rukom 3. Zasadio...

Novo na sajtu

Preporuke za čitanje...

U FOKUSU