„Allahu moj, ja nemam ništa s onim što je učinio Halid“ (o pisanju SAFF-a i o stavu prema IDIŠ-u)

905

بسم الله الرحمن الرحيم

Neposredno nakon oslobađanja Mekke, Poslanik alejhis-selam je poslao grupu sastavljenu od muhadžira i ensarija na čelu sa Halidom ibn Velidom, da  pozove u islam pleme Benu Džezime, ali ne i da se bori protiv njih. Kada je Halid stigao kod plemena Benu Džezime, oni su izišli da obznane Halidu da žele primiti islam, ali – Allahovim kaderom – oni nisu znali kako se to kaže u islamu, pa su umjesto „eslemna“ (prihvatili smo islam), rekli „sab'ena“ (preobratili smo se). Tada je Halid počeo da ih ubija i zarobljava. Nakon toga, Halid je naredio svojoj vojsci, da svaki vojnik ubije svoga zarobljenika, čemu se Abdullah ibn Omer usprotivio i rekao: „Niti ću ja ubiti svoga zarobljenika, a niti će ijedan od mojih drugova ubiti svoga zarobljenika“. Zatim su se vratili Poslaniku i obavijestili ga o Halidovom postupku, i kada je Poslanik to čuo, digaoje svoje ruke i rekao: Allahu moj, ja nemam ništa s onim što je učinio Halid!“, i to je ponovio dva puta.[1]

POSLANIK SE ODRIČE HALIDOVOG POSTUPKA, ALI NE I SAMOGA HALIDA!

Vidimo da je Halid ibn Velid – nezapamćeni vojskovođa u islamu – učinio jako krupnu stvar, a to da je pobio ljude koji su htjeli primiti islam, ali nisu znali kako da izgovore „primili smo islam“, što je učinilo da se Poslanik alejhis-selam ogradi i odrekne od Halidovog postupka, ali ne i samoga Halida! Jer je Halid, pored toga što je učinio veliki šerijatski prijestup, za Poslanika i dalje ostao „Isukana Allahova sablja“. Istina je da se Poslanik jako naljutio na Halida, ali ta ljutnja ga nije navela da o Allahovoj sablji svašta govori, i da ga svakakvim i pogrdnim imenima naziva!

A danas, mi vidimo kako vrlo, vrlo mali broj muslimana praktikuje ovaj dragocjeni sunnet Poslanika, a to da kada određeni musliman, a posebno onaj najbolji među njima (tj. mudžahid), učini kakav šerijatski prijestup ili grijeh, da se ostali muslimani odriču samo dotičnog prijestupa ili grijeha, već – na svaku žalost -, vidimo kako se muslimani odmah odriču tog grijha a i samog počinioca, a posebno ako je taj grijeh ili prijestup učinio neko od Allahovih najodabranijih robova (mudžahida)! I još jednom, – na svaku žalost – ovako najčešće postupaju oni koji se lažno pripisuju islamskom znanju i misionarstvu, jer se oni time žele opravdati svijetu općenito, a nevjerničkom i sekularnom Zapadu posebno! Pa im mi kažemo: „Daleko bili, daleko bili jadni lešinari, ovako nisu postupali pravi muslimani“.

Ovih dana je u političkom i nacionalističkom glasilu „SAFF“ osvanuo tekst[2] u kojem autor piše o “katastrofalno lošim odnosima” između portala „Put vjernika“ i pripadnika Islamske države u Iraku i Šamu (IDIŠ) i njenih pristalica. SAFF želi prikazati da se „Put vjernika“ odriče mudžahida IDIŠ-a, i da vodi otvoreni propagandni rat protiv svih IDIŠ-ovih branioca! Uz to, želi istaći kako je „SAFF“ još od ranije uvidio stvarnost ideologije IDIŠ-a i upozoravalo na istu, a to da su oni nemilosrdni tekfirovci koji se bore čak i protiv muslimana, dok je portal „Put vjernika“ žestoko napadao na „SAFF“ radi odbrane tih istih “tekfirovaca” IDIŠ-a. Stoga, ukratko ćemo se osvrnuti na ove SAFF-ove konstatacije i pojasniti naš stav.

MUDŽAHIDI IDIŠ-A: VOLJENA BRAĆA ILI MRSKI NEPRIJATELJI!?

Autor teksta u SAFF-u tvrdi da su „idišovci“ postali neprijatelji portalu „Put vjernika“, iako su za istog do jučer bili na pravom putu i pravi mudžahidi.

Svaki musliman sa ispravnom akidom i menhedžom je naš voljeni brat, i mi prijateljujemo s njim, a odričemo se svakog njegovog grijeha ili šerijatskog prijestupa kojeg počini, i mi ga izbjegavamo (hedžrimo) shodno veličini grijeha kojeg počini, ali imanska bratska veza i dalje ostaje. Samim tim, on ima svoja prava kod nas sve dok je on musliman. Isto važi i kada su mudžahidi IDIŠ-a u pitanju, i njegove pristalice, svi su oni naša braća – vjernici inša Allah – koje volimo i s kojima prijateljujemo. Rekao je Uzvišeni: „Vjernici su samo braća“, i rekao je: „A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima“, a Poslanik je kazao: “Nijednom muslimanu nije dozvoljeno izbjegavati svoga brata (muslimana) više od tri dana“[3], pa ako muslimanu nije dozvoljeno da izbjegava drugog muslimana više od tri dana, ima li smisla da mudžahida smatra za svog neprijatelja!?

ODRIČEMO SE NEKIH POSTUPAKA IDIŠ-A, ALI NE I SAMOGA IDIŠ-A

Druga stvar koju autor jako potencira je da IDIŠ ima tekfirsku ideologiju, samim tim i neispravnu. Kao što smo na početku spomenuli, Poslanik se odrekao Halidovog postupka, ali se nije odrekao i samoga Halida. Tako se isto i mi odričemo svakog djela i postupka koji je u suprotnosti sa šerijatom, a kojeg je počinio IDIŠ ili bilo koja druga mudžahidska grupa, i svaki musliman je obavezan tako postupiti. Isto tako i kada je u pitanju IDIŠ kao organizacija ili džemat, mi ga takvim i smatramo, da je on džemat mudžahida čiji je cilj borba protiv neprijatelja radi uzdizanja Allahove riječi i odbrane muslimana, dok mi ne smatramo da je IDIŠ u stvarnom smislu islamska država Iraka i Šama, koja ima svoja prava kod ostalih muslimana, jer mu to nisu potvrdili najpoznatiji i najpriznatiji šejhovi džihada. A što se tiče ideologije IDIŠ-a, mi smatramo da su mudžahidi u IDIŠ-u naša braća sa ispravnom akidom i menhedžom, akidom ehlis-sunneta vel-džema'ta, a to su potvrdili i oni sami putem njihovih proglasa, također, to su potvrdili i poznati šejhovi džihada, poput šejha Makdisija, Filestinija, Ulvana, i mnogi drugi.

Važno je napomenuti, da spomenuti šejhovi, a i drugi mimo njih, IDIŠ-u su prigovorili na neke njegove postupke, i na njegov način djelovanja (strategija) u Siriji, a nisu mu prigovorili na to da on ima neispravnu akidu. Niti je iko od njih ikada rekao za mudžahide IDIŠ-a da su tekfirovci ili gulati, a kamoli haridžije!! Zato, budimo oprezani po pitanju potvora i laži “saffovaca”!                                                                                                                    Pored spomenutog, kažemo: Mi ne sumnjamo da u IDIŠ-u ima gulata (tekfir fanatika) koji idu stopama balkanskog fanatika u tekfiru Ebu Muhammeda, ali to nam ne daje za pravo da mi zbog toga smatramo sve pripadnike IDIŠ-a gulatima i fanaticima u tekfiru!

POTVORE

Autor teksta se nije zadovoljio sa svojim pisanjem oko “loših odnosa” između portala „Put vjernika“ i IDIŠ-a, te je morao svoju „tortu zlobe“ da zapečati šlagom potvora na račun portala „Put vjernika“, IDIŠ-a, pa čak i Al-Kaide! Odgovorićemo na neke od ovih potvora i nestina.

1) SAFF potvara portal Put vjernika za “višegodišnje ideološko djelovanje Putavjernika” koje je “odvelo u zabludu mnoge mladiće i djevojke sa naših prostora”. Pitamo saffovce: Budite hrabri, pa javno ukažite muslimanima na zabludu u koju „Put vjernika“ poziva!? Zar vam nismo omogućili fer raspravu na našem forumu i zatražili od vas da “raskrinkate našu zabludu” pred očima svih muslimana, a vi naprosto pobjegli iz rasprave, nakon što ste napisali seriju smiješnih i kompromitujućih izjava čemu su posvjedočili mnogi muslimani. Nadali smo se da ćete imati bar malo stida, te prestati da nas prozivate i huškate tagute na nas, ali ste vi postali još žešći u zulumu prema nama.

Zar je pozivanje u obožavanje Allaha Jedinog onako kako su Ga obožavale prve i najbolje generacije muslimana, zar je to zabluda u koju „Put vjernika“ poziva!? „Šta vam je, kako rasuđujete?!“

2) SAFF optužuje „Put vjernika“ da je “svojim ideološkim djelovanjem” naučio omladinu da ide u boj (čitaj: džihad), pa čak i protiv muslimana! Kažemo Saffu: Zaklinjemo vas Allahom, ako u Njega vjerujete, daj te nam samo jedan tekst u kojem portal „Put vjernika“ poziva muslimane da se bore protiv bilo koga, a kamoli protiv muslimana? Ovako nešto neće reći insan koji ima trun pameti u svojoj glavi, a kamoli ljudi koji slijede Poslanika, i koji posjeduju znanje i bogobojaznost! Na ovu potvoru odgovorićemo ajetom: „Ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu, i čine nepravdu i potvoru“.

3) Autor pomenutog članka optužuje „Put vjernika“ da je pozivao na linč saffovaca, i da je vodio kampanju protiv novinara SAFF-a Ezhera Beganovića nazivajući ga munafikom, što automatski kod sljedbenika portala „Put vjernika“ znači da ge je dozvoljeno smaknuti sa lica zemlje, kako to SAFF tvrdi! Rekao je Uzvišeni Allah: „Uzvišen neka si Ti! To je velika potvora!“

S druge strane, Ezher Beganović je sam sebe nazvao munafikom (vidi dokaz ovdje) i mi smo mu povjerovali, pa zašto nam onda prigovarate za ono što sami tvrdite?

Što se tiče “odašiljanja poruke” za “uklanjanje” takvih sa lice zemlje, kažemo da to nije bila praksa Poslanika, sallAllahu alejhi ve selem (da munafike “uklanja sa lica zemlje”), a Put vjernika slijedi praksu Poslanika u svim aspektima vjere i života. Također, Put vjernika nije niti šerijatski sud, pa da donosi takve presude, niti je dželat da ih izvršava.

4) SAFF dalje nastavlja sa svojim potvorama i lažima na račun Puta vjernika pa kaže: Danas Putvjernika napada IDIŠ, upozorava ljude na pogubno djelovanje IDIŠ-a, pa čak javno napadaju one koji brane IDIŠ ( Putvjernika vodi otvoreni propagandni rat protiv Facebook profila IDIŠ na bosanskom jeziku)!

Kažemo SAFF-u: Portal „Put vjernika“ ne napada IDIŠ, niti njegove mudžahide, niti pomagače, a niti one koji ga podržavaju, već napada one koji (baš kao i vi) ciljano koriste fitnu nastalu među mudžahidima, kako bi što više rasplamsali njen plamen svojim tekstovima, komentarima, obraćanjima itd. Put vjernika osuđuje svakog onog ko slijepo i pristrasno slijedi i brani IDIŠ, i onda kada su u pitanju njegove očite greške.

Put vjerniko osuđuje nastojanja pojedinaca iz redova IDIŠ-ovih boraca i aktivista, koji šire nepravednu propagandu da je jedino IDIŠ u pravu a svi ostali u velikoj zabludi, i koji na ovoj meseli žele muslimanima izgraditi menhedž po kome je svako ko brani, podržava i hvali IDIŠ na istini, dok su svi ostali koji su protiv IDIŠ-a zabludjeli novotari.

I ova osuda se ne odnosi samo na pomagače, aktiviste i one koji podržavaju IDIŠ, već na sve one koji slijepo i pristrasno slijede određenu grupu. Također, „Put vjernika“ ne vodi nikakav rat protiv mudžahida, a niti njihovih pomagača, i ovo je još jedna od potvora saffovaca s kojom oni žele da ukažu na “prevrtljivost” Put vjernika, a svoju „postojnost na istini“. Rekao je Uzvišeni: „To su puste želje njihove! – Reci: “Dajte svoj dokaz, ako istinu govorite!“

U svojim zlobnim optužbama protiv Puta vjernika, SAFF je otišao i dalje, te iznova javnosti plasirao priču o Putu vjernika kao Al-Kaidinom glasilu, čime je po novinarskoj prljavštini nadaleko nadmašio fašističke medije u regiji[4]. Da podsjetimo, SAFF je još prije par mjeseci prenio članak o sa sajta specijalac.net u kome se bez dokaza i ikakvih osnova, Put vjernika optužuje da je Al-Kaidino glasilo, pored nekih drugih portala, među kojima je, gle čuda, i jedan sajt koji njeguje metodologiju Al-Kaidinih najljućih protivnika – ihvanija! Otkad je to Al-Kaida počela finansirati svoje protivnike? – pitanje je koje obesmišljava sve navode u tekstu kojeg je SAFF zlonamjerno prenio, a pored SAFF-a i jedan ihvanijski forum i nekoliko Facebook stranica koje podržavaju Bešara el-Asada, o čemu se čitalac može lahko osvjedočiti prostom Google pretragom po ključnim frazama u tekstu. Šta li to SAFF ima zajedničko sa simpatizerima Bešara el-Asada, pitanje je koje se nameće samo po sebi. Također se postavlja pitanje, kako to da ovaj članak nisu prenijeli fašistički mediji poznati po zlobi među muslimanima? Zar je moguće da su i fašisti bolji i dosljedniji u prenošenju materijala od “pobožnih saffovaca”?

Ovdje još jednom želimo da pojasnimo da Put vjernika nije ničije privatno glasilo, niti glasilo neke organizacije i odbijamo da se naš sajt drugačije opisuje osim kao informativno-edukativni portal svih muslimana općenito, a sljedbenika sunneta posebice. Put vjernika i jeste nastao kao rezultat nastojanja da se ispuni medijski vakuum na našim prostorima kada su u pitanju autentične informacije i vijesti vezane za islam i muslimanski svijet, sa posebnim naglaskom na sadržaj vezan za tokove globalnog džihada, po čemu je Put vjernika postao prepoznatljiv. Stoga odbacujemo i osuđujemo svako poistovjećivanje našeg portala sa ovom ili onom organizacijom.

ZAKLJUČAK

Iako na većini napisa o nama koji se pojavljuju u medijima ne odgovaramo, ipak smo, zbog specifičnosti situacije, odlučili da odgovorimo na SAFF-ove pokušaje da iskrivi istinu po pitanju našeg djelovanja i čitaocima razjasnimo svoj stav. Svjesni smo da SAFF ni nakon ovoga neće prestati sa svojim misijom borbe protiv sljedbenika sunneta, ali bi željeli poručiti SAFF-u i svima koji misle da Allah neće pomoći one koji su na Putu Allahovog Poslanika, alejhisselam:

“Onaj ko misli da Poslaniku Allah neće pomoći ni na ovom ni na onom svijetu, neka rastegne uže do tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak, ako se objesi, otkloniti ono zbog ćega se on ljuti.”(Kuran, 22:15-16)

NASIHAT SVIM MUSLIMANIMA

Draga braćo i sestre, ovo što se danas dešava između mudžahidskih grupa u Šamu, poznati šejhovi džihada poput Makdisija, Filestinija, Ulvana, Zavahirija, i drugih, smatraju fitnom među muslimane, stoga, i svaki drugi iskreni musliman treba imati isti stav, jer su šejhovi taj stav izgradili na dokazima i njihovom dugogodišnjem džihadskom iskustvu. Pa ako je to tako, onda nemojte imati udjela u ubistvu bilo kojeg muslimana, a kamoli mudžahida! I dobro se pazite od toga da svojim jezicima, putem komentara, tekstova itd, budete sebeb u prolijevanju krvi nekog muslimana. I kada god želite nešto kazati ili napisati, a što će doprinijeti povećavanju fitne među muslimanima, ili prolijevanju krvi muslimana, imajte na umu slijedeće hadise Poslanika: „Prvo za što će se presuđivati među ljudima jeste (prolivena) krv (na dunjaluku)“[5], i hadis: „Vjernik će u svojoj vjeri imati širinu (lagodnost) sve dok bespravno ne prolije zabranjenu krv“[6], i hadis: „Ko pomogne ubistvu jednog muslimana, makar i sa pola riječi, takav će doći na Kijametskom danu, a na čelu će mu pisati: ‘Izgubio nadu u Allahovu milost'“[7].

(Put vjernika)

Fusnote:


[1]Buhari u Sahihu; (hadis broj: 4339, 7189)

[2] Riječ je o članku: http://saff.ba/bih/1286-cuvajte-se-njihovog-puta-vjernika

[3]Buhari u Sahihu; (hadis broj: 6065).

[4] Riječ je o članku objavljenom sa sajtu SAFF-a: http://saff.ba/bih/780-osa-bih-ko-finansira-internet-portal-putvjernika

[5]Buhari u Sahihu (6533).

[6]Buhari u Sahihu (6862).

[7]Ibn Medže u Sunenu (2620), i Bejhaki u Es-Sunenul-Kubra (15865), i u Šuabul-Iman (4962). Ovaj hadis je vrlo slab, ali njegovo značenje je ispravno, jer ga potvrđuje ajet: („Ko hotimično ubije vjernika, kazna mu je Džehennem, u kojem će vječno ostati! Njemu slijedi i gnjev Allahov i prokletstvo, i njemu je kaznu veliku pripremio!“). Hadis i ajet ukazuju na to da će onaj ko pomogne ubistvu vjernika, biti vječno u Džehennemu, stim što učenjaci kažu da se ovim hadisom i ajetom želi opisati veličina i dužina kazne, jer jedini grijeh zbog kojeg će čovjek ostati vječno u Džehennemu, ako se ne pokaje, je veliki širk, dokaz su riječi Uzvišenog: („Allah, doista, neće oprostiti da se Njemu išta ravnim smatra, a oprostit će sve mimo toga kome On hoće!“), a Allah najbolje zna.