Demant na tendenciozne napise i bezobzirne napade islamofobičnih elektronskih i štampanih medija Balkana na ličnost prof. Nusreta Imamovića

290

Mi, administratorski tim portala „Put vjernika“, već neko vrijeme pratimo aktivnosti elektronskih i štampanih medija sa prostora Balkana i njihove postojane i bezobzirne nasrtaje na naš rad.

Prije svega želimo istaći da uređivačka politika našeg sajta ne predstavlja ekskluzivno pravo pojedinca ili određene skupine sa već utvrđenom ideološkom pozadinom, već je postojanje ovog portala odraz svijesti velikog broja zainteresovanih ljudi koji itekako vode računa o stanju muslimana širom svijeta i to je pritvrđeno pravilo koje nam niko ne može negirati ili pak oduzeti.

Mi muslimani sa ovog govornog područja ne možemo nijemo i hladnokrvno posmatrati ono što se dešava oko nas i da na to ne reagujemo putem dostavljanja istinitih informacija širokom auditorijumu koji je svakodnevno bombardovan samo jednostranim plasiranjem informacija. Da ironija bude veća, te informacije dolaze od strane medijuma čiju politiku informiranja kreiraju ljudi sa veoma ograničenim shvatanjem političkih kretanja u svijetu i oni se nerijetko jasno i glasno postavljaju na strani javne politike njihovih državnih uređenja koja zagovaraju „borbu protiv terorizma“ u svijetu!!!

Dakle, nama je jasno da je ekonomsko-vojna nadmoć u svijetu ta koja stvara sebi povoljnu klimu za prevaru i zabludu ljudi koji će u njihovoj neinformiranosti potpasti pod uticaj planiranog „ispiranja mozgova“ kod svih onih koji u sebi osjećaju odbojnost prema svemu islamskom i prema svemu što se možda može dovesti u vezu sa islamom. U nekim situacijama je dovoljno samo ubaciti crv sumnje u mozak širokih masa i to sve u cilju stvaranja klime nepodnošljivosti i mržnje prema islamu i muslimanima, kako u svijetu, tako i na ovim prostorima.

Danas u svijetu više nije važno zašto kršćani i jevreji vode ratove u područjima naseljenim muslimanima, samo je važno opravdati agresiju nad muslimanima njihovim navodnim „vjerskim fanatizmom“ koji „uznemirava“ harmoniju i blagostanje kršćansko-judeističkog „pacifističkog“ svijeta.

Danas je i djeci jasno ko i zašto ratuje protiv muslimana, jer niko ne može dokazati da su slike ubijenih i masakriranih muslimana iz Afganistana, Iraka, Čečenije i Palestine ustvari falsifikovane i montirane fotografije „vještih muslimanskih falsifikatora“, već je to odveć dobro isplanirana i na djelu sprovedena strategija krstaško-judeističkih vojno-obavještajnih službi.

S druge pak strane, „uvijek budni“ elektronsko-štampani mediji sa srpsko-hrvatskog govornog područja uporno pokušavaju sebi naći prostora i mjesta u toj „svjetskoj borbi protiv terorizma“ time što će svakodnevno „oštriti zube“ na nekima od muslimana BiH oko kojih žele stvoriti buru napada i ideološkog nasrtaja jer „stvari ne stoje onako kako su oni isplanirali“ i zato oni ne mogu dozvoliti da na njihovoj „iskonski kršćanskoj zemlji“ postoje oni „različiti“, oni drugi!!

Pa tako, u njihovoj nesposobnosti otpočinjanja realnog i pravednog dijaloga oni samo srljaju, u njihovoj zabludi, sa teškim optužbama na račun pojedinaca ili cijele zajednice kojoj uskraćuju pravo na istinitu i blagovremenu informaciju. Kako to da oni imaju prava iznositi stvari na način kako ih oni vide a da mi ne smijemo obaviještavati o stvarima onako kako ih mi vidimo, a vidimo ih izuzetno dobro i jasno, hvala Allahu Uzvišenom koji nam je dar pronicljivosti darovao u vremenu kada ljudi sve manje gledaju i shvataju. Nije teško objasniti postojanje dana, ali je teško tvrdoglavom čovjeku objasniti da je dan svetao a noć tamna.

U tom kontekstu mi dajemo do znanja da je portal „Put Vjernika“ informativni servis koji prenosi informacije na način različit od načina koji podržava propagandu i kampanju borbe protiv islama i njegovih pripadnika.

Negativne i tendeciozne reakcije određenih elektronsko-štampanih medija smatramo kao specijalni vid ideološkog rata usmjerenog protiv pozitivnih vrijednosti islama gdje se ne daje nikakva mogućnost pojašnjavanja stava sa druge strane. Ovo nas navodi na pomisao da je ovo strategija za kojom neki nostalgično „hropću“ a nisu je uspjeli iskoristiti 1992. god. na području BiH.

Interesantno je to što u cijeloj ovoj situaciji ti mediji non-stop spominju ime čovjeka koji nema nikakve veze sa uređivanjem i organizacionom politikom ovog portala. Jedini njegov „grijeh“ leži u činjenici da je na molbu administracije portala odgovorio na nekoliko pitanja upućena njemu.

Naime, riječ je o gosp. Nusretu Imamoviću, profesoru šerijatskog prava sa prostora BiH koji je od strane nekih medija optužen za politiku podržavanja islama „nesvojstvenog“ za tradicionalno učenje ove vjere na prostorima BiH.

Mi, administratorski tim portala „Put Vjernika“ ovim dajemo do znanja da je spomenuti gosp. Nusret Imamović poput ostalih profesora na koje se ponekad pozivamo, i neka se zna da mi prenosimo stavove različitih islamskih pravnika a da nismo u direktnoj vezi sa njima, od njih ne tražimo savjet ili smjernice za naš rad jer smo mi javni informativni servis vjersko-društvene zajednice koja je direktno pogođena događajima u svijetu gdje su muslimani direktno i bezmilosno oštećena strana.

Pisanja o tome kako je sjedište ili redakcija ovog portala u Gornjoj Maoči su, u najmanju ruku, smiješna. Mi smo se u proteklih nekoliko dana raspitali o tom selu i o nivou prisutnosti elektronskih dostignuća u istom. Saznali smo da žitelji tog sela ne samo što ne posjeduju kompjutere ili internet, oni čak ne posjeduju ni televizore, i to samo po sebi dovoljno govori o mržnji i tendencioznim nastupima srpsko-hrvatsko-bošnjačkih medija prema ovom selu i njihovim stanovnicima među kojima je i spomenuti gosp. Nusret Imamović.

Mi nećemo zalaziti u detalje zbog čega ti mediji napadaju i mrze dotičnog gospodina i to nije naša namjera. Mi samo želimo istaći da je dotični profesor Nusret Imamović ličnost koju poznajemo samo putem njegovih predavanja i ništa više.

Tražimo od medija sa prostora Balkana da obaviještavaju objektivno i da naš portal ne koriste za napade na određene ljude visokog stručnog obrazovanja od kojih se ne ograđujemo ali im se javno izvinjavamo što su neki „novinari“ naš portal iskoristili kao „topovnjaču“ na njihov ugled i autoritet, a posebno na autoritet prof. Nusreta Imamovića.

 

Tim portala „Put vjernika“