Reply To: Da li je kafa štetna ili dobra?

#17035

Anonimno

Hvala seko i ti si mene svojim komentarom. I meni je drago da kahva nije toliko štetna koliko ponekad mislimo. Svaka umjerenost Allahu s.v.t. je draga pa tako valjda i ispijanje kahve 🙂

Novo na naslovnoj