Reply To: Hadisi

Nova naslovna forums ISLAM Sunnet i Hadis Hadisi Reply To: Hadisi

#16445

Anonimno

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem upitao: “Znate li šta je ogovaranje?”
Rekli su: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.”
Rekao je: “Da spomeneš svoga brata po onome što on ne voli.”
Neko upita: “A šta ako o svome bratu reknem ono što je istina?”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu odgovori: “Ako rekneš o njemu ono što je istina, tada si ga ogovorio, a ako rekneš o njmu ono što nije istina, onda si ga potvorio.”

(Hadis bilježi imam Muslim)

Novo na naslovnoj