Reply To: Izreke selefa

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Izreke selefa Reply To: Izreke selefa

#17217

Anonimno

Rebi’a b. Sulejman rhm., prenosi: Čuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Licemjerstvo u stjecanju znanja čini srce osorim i grubim i uradja zavišću!” (Pogledaj: el-I’itikad, 1/239.)

Novo na naslovnoj