Reply To: molba za braću koja imaju znanje

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu molba za braću koja imaju znanje Reply To: molba za braću koja imaju znanje

#14869
Admin
Admin
Keymaster

muwehhid post=9933 wrote: Da te Allah nagradi brate Abu Ibrahim, i ovo je nešto od dokaza. Uzet ću u obzir i ove tvoje dokaze, prikupio sam nekoliko i skupljam dalje da se upozori neuki svijet na sljedbenike strasti!

Da, dovoljno je haridžijama poturiti ovaj šejhov govor, pa da cjela njihova priča o pozivanju na šejha Hazimija padne u vodu, kao i slične priče o šejhu Radžihiju, Fewzanu, Gunejmanu… kada su ih u određeno vrijeme, haridžije proglašavale imamima tewhida, a nešto kasnije “pozivačima u džehennem”!

Kaže šejh Ahmed El-Hazimi u ciklusu predavanja Šerhu Mufid El-Mustafid, predavanje broj 20: “Učenjak koji radi šubhe ne tekfiri mušrike radi njihovog neznanja je upao u veliku grešku, jer se suprotstavio Kur'anu, Sunnetu i konsenzusu ashaba. Ali, treba ipak da se sačuva njegovo pravo učenjaka ako znamo da ima dobar nijjet i šubhu. U suprotnom, ako se njegovo mišljenje temelji na strasti, onda ima isti propis kao mušrici. Ovo je opšte pravilo; mi ne kažemo da je opravdan onaj koji se sustegne od tekfira u svakom slučaju, niti odbacujemo opravdanje u svakom slučaju”

Iz citata se jasno i nedvosmisleno vidi da šejh Hazimi nema ništa sa balkanskim i Balkanovim neoharidžijama, koji su pojedinačni tekfir mušrika uvrstili u aslu din i na osnovu toga protekfirili ummet. Šejh Hazimi, od koga su ovi fanatici uzimali neke citate, jasno kaže da ne odbacuje opravdanje onoga ko radi šubhe ne tekfiri mušrike, a to je po haridžijama širk u kome nema opravdanja.

Ovo je Allah zna koji put po redu da su se tekfir fanatici hvatali za ovog ili onog učenjaka, a da je taj učenjak čist od njihove zablude! Pitam se ko li je od učenjaka sljedeći, s obzirom da je ova šubha o šejhu Hazimiju propala, samom činjenicom da on ne odbacuje pravdanje u velikom širku.

Kada se musliman jednom osvjedočio o podmuklosti metode i hinjskim spletkama kojima se haridžije, a i drugi sektaši, koriste u dokazivanjuu svojih stavova, onda je žalosno da musliman opet ode istima na rupu i dozvoli da ga ponovo ujedu iz iste rupe.

A od Allaha je uputa!

Novo na naslovnoj