Reply To: Mursi je tagut i treba ga svrgnuti

Nova naslovna forums Multimedija Islam video Mursi je tagut i treba ga svrgnuti Reply To: Mursi je tagut i treba ga svrgnuti

#15570

Interesantan intervju. Ne shvatam zašto kaže je radio za BBC kad su oni tagutska kuca?

Novo na naslovnoj