Reply To: Mursi je tagut i treba ga svrgnuti

Nova naslovna forums Multimedija Islam video Mursi je tagut i treba ga svrgnuti Reply To: Mursi je tagut i treba ga svrgnuti

#15581

Dobro je kad se stiglo do Sirije, sve ostalo moze da bude samo dobro.

Novo na naslovnoj