Reply To: Nedoumica oko 'viska' subahaneke ili salavata..

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Nedoumica oko 'viska' subahaneke ili salavata.. Reply To: Nedoumica oko 'viska' subahaneke ili salavata..

#17140

Anonimno

Ucit ces sve sto se uci na namazu kao da klanjas sam osim Fatihe i sure kad klanjas u dzematu na namazima gdje imam uci na glas. Tada ces sutjeti i slusati ucenje imama. Znaci na sabahu ucis sve osim Fatihe i sure, na aksamu ucis sve osim Fatihe i sure na prva dva rekata i na jaciji ucis sve osim Fatihe i sure na prva dva rekata.

Sobzirom da kada je u pitanju učenje fatihe u namazu ulema se razilazi oko toga. Pa budući da razilaženje postoji trebao si da barem navedeš postojanje tog razilaženja, ako ništa drugo, a shodno tome da ti nisi spomenuo, ja ću ovdje postaviti tekst koji ukratko ali i korisno obrađuje ovu temu.

Učenje fatihe na svakom rekatu farza i nafile

Vjerodostojni hadisi govore o obavezi učenja Fatihe na svakom rekatu. Budući da su ti hadisi vjerodostojni, onda nema prostora za razilaženje.

‘Ubada ibn Es-Samit radijellahu anhu prenosi da je Poslanik alejhis-selam rekao: „Nema namaza onaj ko e prouči Fatihu“.1

Ebu Hurajra radijellahu anhu kaže da je Božiji Poslanik alejhis-selam rekao: „Ko obavlja namaz ne učeći Fatihu (Majku Knjige) (u drugoj verziji stoji: Fatihu Knjige), namaz mu je nepotpun“.2

Ebu Hurajra radijellahu anhu prenosi da je Božiji Poslanik alejhis-selam rekao: „Nije potpun onaj namaz koji se obavlja bez učenja Fatihe“.3

Ed-Darekutni bilježi vjerodostojno predanje:
„Nije potpun namaz onome ko ne prouči Fatihu“.

Od Ebu Seida se prenosi: „Naređeno nam je da proučimo Fatihu i ono što znamo iz Kur'ana“.4

U nekim verzijama hadisa koji govore o čovjeku (ashabu) koji je pogriješio u namazu stoji: „Zatim uči Fatihu“ pa sve dok mu (Poslanik) nije rekao: „Zatim ovako postupi na svakom rekatu“.
Pouzdano je i to da je Poslanik alejhis-selam na svakom rekatu nafile ili farz-namaza učio Fatihu. Dok predanja suprotna tome ne postoje. A ibadeti se temelje na slijeđenju Poslanika alejhis-selam koji kaže: „Klanjajte kao što mene vidite da klanjam“.5
Iz knjige: “Fikhus-sunne”, poglavlje: farzovi namaza.

Vidimo da je ovo (tj. obaveznost učenja Fatihe, bilo da imam uči na glas ili u sebi) mišljenje koje je preče i jače zbog hadisa koji su gore spomenuti, i zato što je to stav ashaba i imama nakon njih, npr: Buharije, Šafije, Ahmeda, San'anija i drugih.
Čak šta više, imam Buharija je napisao zasebnu knjigu u kojoj izabire i podupire i brani ovo mišljenje, tj. da je obavezno da se uči Fatiha na svakom rekatu, bilo da imam uči na glas ili u sebi. A Allah najbolje zna.

Fusnote:
1) El-Buhari, Muslim, Et-Tirmizi, Ebu Davud, En-Nesai, Ibn Madže i Ahmed.
2) Ahmed, El-Buhari i Muslim.
3) Ibn Huzejme s vjerodostojnim senedom, Ibn Hibban i Ebu Hatim.
4) Bilježi ga Ebu Davud. Hafiz Ibn Hadžer i Ibn Sejjidinnas kažu: „Niz prenosilaca ovog hadisa je vjerodostojan“.
5) Bilježi El-Buhari.

Novo na naslovnoj