Reply To: Odg: Izreke selefa

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Izreke selefa Reply To: Odg: Izreke selefa

#11186

Anonimno

‘Ali b. Ebi Talib, radijAllahu anhu, rekao:”Ko se zabavi svojom vjerom, Allah će ga poštediti brige za dunjalukom, ko lijepo izgradi svoju nutrinu Allah će mu dati lijepu vanjštinu. Ko izgradi lijep odnos između sebe i svoga Gospodara Allah će mu dati lijepe odnose sa drugima.”

Novo na naslovnoj