Reply To: Odg: O daije šta se desi vašim bradama???

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Zanimljivosti O daije šta se desi vašim bradama??? Reply To: Odg: O daije šta se desi vašim bradama???

#12629

Anonimno

daija koji poziva u islam bi trebao da bude primjer islama… zato često daije kažu: svaki musliman treba da bude daija! 🙂

Smajo, učenja ehli sunneta se zasnivaju na tome da su djela i riječi od imana, pa tako i djelo nošnje nogavica ispod ili iznad članaka i brade po propisu ili ne propisu je od imana čovjeka!

Novo na naslovnoj