Reply To: Odg: Odlike ashaba Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem kroz ajete i hadise

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Odlike ashaba Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem kroz ajete i hadise Reply To: Odg: Odlike ashaba Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem kroz ajete i hadise

#11818

Anonimno

Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!” (sura Al-Hašr, 10. ajet)

Novo na naslovnoj