Reply To: Odg: Pakistanski ministar nudi 100.000 dolara za glavu autora "Nevinosti muslimana"

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Vijesti i aktuelnosti Pakistanski ministar nudi 100.000 dolara za glavu autora "Nevinosti muslimana" Reply To: Odg: Pakistanski ministar nudi 100.000 dolara za glavu autora "Nevinosti muslimana"

#12246

Anonimno

Dzenana post=6986 wrote: Es Selam alejkum,
znam unaprijed da se moj post mnogima na ovom forumu neće svidjeti, ali to je moje lično razmišljanje, moj lični stav koji nije napisan da bi se svidio širokoj publici. Izjava ovog pakistanskog ministra je neprimjerena iz razloga što ono odražava stav pojedinca, a u njegovoj poziciji trebao bi da razmišlja malo više kako će njegove izjave i lični stavovi da se odraze na narod koji predstavlja. Pozivajući na linč, on sam doljeva ulje na iovako vatrenu situaciju u svijetu. Umjesto da smiruje, i poziva na razum a ne nasilje on čini suprotno, dajući pravo svakom insanu da bude kadija. I ako se ubije autor filma, šta će to značiti za narod Pakistana, kakvo dobro će mu donijeti, a koliko će mu štete nanjeti?

We alejkumsselam we rahmetullahi we berekatuhu

Muslimani ce dobiti mnogo toga. Prije svega vratit ce se ponos muslimana i nevjernici ce osjecati strah zbog toga. Kada budu ponovo razmisljali da napadnu cast naseg Poslanika razmislice 101 prije nego se upuste na tako djelo.

Cudim se muslimanima kada misle da vrijedjane naseg Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, sitnica, a nevjernici ne vide tako vec znaju vrijedjanje Allahovog Poslanika znaci vrijedanje cijelog ummeta.

Da te pitam sestro da ti neko vrijeda tvoje najmilije da li bi samo sutila i saburala ili bi ipak drugacije postupila? Budi iskrena i samoj sebi odgovori.

Znamo svi kada nam neko govori o nasoj majci ili nekom najmilijem ne ostajemo ravnodusni, pa kako da budemo ravnodusni kada nam se vrijeda nas Poslanik, koji nam je uzor u svemu?!

Procitajmo pozljivo ovaj tekst od sejha Ebu Muhammeda el-Makdisija pa uvidimo gdje se nalazimo.

Moramo živjeti sa ove tri osnove na ovom svijetu da bi nam Allah dao uspijeh i da bi nas učino od onih koji su sretni na ovom mjestu – kaburu. Da se ne bi kajali u vremenu kada kajanje ne vrijedi !

Sva zahvala pripada Allahu koji kaže (u prijevodu značenja) : « Svako živo biće će okusiti smrt ! I samo na Sudnjem danu ćete u potpunosti dobiti plate vaše. Pa ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden, taj je uspio. A život na ovom svijetu je samo varaljivo naslađivanje. » (Ali’ Imran, 185. ajet)

Neka je salavat i selam na pečata svih vjerovjesnika koji je rekao : « Umrlog ispraćaju troje ; familija, imetak i njegovo dobro djelo. Familija i imetak se vraćaju, a ostaje djelo. »

Tako da je ovo mjesto – groblje, draga braćo, mjesto sjećanja na Ahiret. Ovo je mjesto podsjećanja da se čine dobra djela kao priprema za Dan susreta sa Gospodaram.

Umrli se ispituje u prvoj od ahiretskih faza. Pita se za tri stvari, i ovo je ono što je ulema nazvala TRI OSNOVNA NAČELA. On se pita, on se sudi, on se testira. Pa sretan je onaj kome Allaha, subhanehu we te’ala, podari uputu i uspjeh da odgovori na ispravan način. A nesretan je onaj koji se ispitivao i nije znao odgovoriti tačnim odgovorom.

Znajte, moja braćo, Allah vas blagoslovio, da uspijeh i odlučnost da odgovorimo tačnim odgovorom nije u tome da ovo naučimo napamet. Zato što mnogi nevjernici ovo znaju i mnogi murtedi koji sebe nazivaju muslimanima. Ovo znaju i mnoštvo onih koji se bore protiv ove vjere znaju ovu izjavu.

Uspijeh i odlučnost da se ispravno odgovori i da se ide putem onih koji su sretni jeste da živimo sa ovim tri načela. Pitanja za tvoju vjeru, tvog poslanika i Boga tvog. Prvo o čemu ćeš biti pitan – Ko je tvoj Bog ? Svi znamo da je naš Bog Allah ! I svi ćemo odgovoriti na ovo pitanje ako od nas traži na dunjaluku. Ali da li će Allah dati uspijeh onome u ovom kaburu ? Da li će Allah dati uspjeh da se odgovori na ovo pitanje ispravno, ovo pitanje koje nam se sada čini lahkim, ako živimo udaljeni od Allaha ? Da li će mu biti dat uspijeh kad on sluša da se Allah vrijeđa, vrijeđa se Allahova vjera i bori se protiv Allaha i Njegova Poslanika, a on to ignoriše i uopšte ne brani Šerijat i Allahovu vjeru ? Da li će on uspjeti da odgovori na ova pitanja kad je on živio svoj život i umro, a nikad nije klanjao Allahu, nikad nije učinio ruku, i nije učinio niti jednu sedždu Allaha radi. I njegovo lice se nikad nije zacrvenilo od srdžbe zbog Allahove vjere ! I njegovo srce nikad nije zadrhtalo zbog Allahovih svetinja koje se danonoćno gaze ! Da li će mu Allah dati uspijeh da odgovori – ‘Moj Gospodar je Allah’ ?!

Da bi Allah bio vaš Gospodar vi treba da se srdite Allaha radi više nego što se srdite zbog vas samih i vaših porodica, više nego za vašu djecu, žene, roditelje. Kod većine ljudi, kada se njihove majke i očevi vrijeđaju, promjeni im se boja lica. Čovjek se rasrdi i pobjesni , ali kada on čuje vrijeđanje Allaha, vjere, ismijavanje sa vjerom i Poslanikom….A ovo je vrijeme u kome se ismijava Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem….On tada ne reaguje. On provodi svoj život u igri i zabavi, a takvima Allah ne daje uspijeh da tačno odgovore na ova pitanja. Tri pitanja i tri načela – Ko je tvoj Gospodar ? Da bi Allah bio tvoj Gospodar, ti moraš da živiš i umreš za Allahovu vjeru !

« Reci : Namaz moj, kurban moj život moj i smrt moja su samo za Allaha, Gospodara svjetova Koji nema druga. To mi je naređeno i ja sam prvi musliman. » (Prijevod značenja, El-En’am, 162-163)

Da biste uspjeli reći da je vaša vjera islam, vi trebate da živite i umrete za islam. Nemojte živjeti za vaše mjesto, ili za demokratiju, ili za pojedince, ili za ove tagute. Živite za Allahov din, daće vam uspijeh da kažete – Moja je vjera islam ! Živite sa uputom Mustafe, sallAllahu alejhi we sellem, slijedi te njegov život, daće vam se uspjeh da kažete – Muhammed je Allahov Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas.

Vi trebate da živite po ova tri načela u ovom svom životu da bi vam Allah dao uspjeh da odgovorite na ovom mijestu – kaburu. Nije stvar u tome da se odgovori nauče napamet, već je stvar u tome da živite sa ovim načelima i da praktikujete ih u vašem svakodnevnom životu, da se boja vaših lica mijenja i da se srdite radi Allahove vjere, da volite u ime Allaha i da mrzite u ime Allaha, da udjeljujete Allaha radi.

Živite i umrite za Allaha, za Allahovu jednoću i Allahovu vjeru, Allah je naš cilj na kraju i na početku. Kada ulaziš u ovu vjeru, ulaziš sa La illahe illAllah. Ako želis da budeš od onih koji su sretni moraš završiti svoj život sa La illahe IllAllah. Kao što kaže u hadisu : « Kome posljednje riječi budu La illahe illAllah, ući će u Džennet ! » Znači tewhid nije samo prva stvar već i prva i posljednja. Tewhid je prvi i posljednji, Allahova vjera je prva i posljednja, Allah je prvi i posljednji !

Moderne izjave koje danas slušamo, kada ljudi govore : ‘ Jordan je na prvom mjestu’, ‘Sirija je na prvom mjestu’, ‘UEA je na prvom mjestu….. ‘ Ostavite sve ove lažne vrijednosti koje ljudi zastupaju. Bacite ih iza vaših leđa ! I neka tewhidullah bude prvi i posljednji, ako želite sigurnost i spas na ovom mjestu – kabur !

Ako želite odlučno dati tačan odgovor na ova tri pitanja i da upotpunite ova tri načela vi morate živjeti po njima ! Živjete za uzdizanje riječi LA ILLAHE ILLALLAH da bi donjeli pobjedu Allahovoj vjeri, i živite na uputi i putu Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem ! Tako mi Allaha, ovaj život je bezvrijedan ako mi dozvolimo da se vrijeđa Allahova vjera i ako se napada Njegov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, u ovom vremenu, a naša lica se ne budu mijenjala i ne ulažemo ništa za Allahovu vjeru. Tako mi Allaha, na nas se odnosi hadis Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, u kome je rekao : « Neće nastupiti Sudnji dan sve dok osoba ne prođe na dženazu druge osobe i kaže : ‘Kamo sreće da sam ja na njegovom mjestu.’ » Tako mi Allaha, unutrašnost zemlje je bolja od njene vanjštine !

Ako mi stojimo mirno kada se vrijeđa naš Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, a Allahova Knjiga se baca pod noge…..Ako mi budemo mirni, a Allahova vjera se pred nama vrijeđa…..Mi braćo, moramo biti istinski sinovi ove vjere ! Mi moramo biti istinski Allahovi robovi, i da se srdimo i ljutimo za Allahovu vjeru i da sebi ne približavamo osim one koji vole Allah. Kod nas su poniženi oni koji mrze i vrijeđaju Allahovu vjeru makar to bile osobe bliske nama. Ove karakteristike su najveće karakteristike ove vjere, braćo moja ! Karakeristika da voliš i mrziš u Allaha radi je najveća imanska veza. Ima ljudi koji se drže za sporedne veze, a ostavljaju najčvršće veze – ovu imansku vezu- najjača veza – ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha, prijateljavanje i neprijateljstvo u ime Allaha !

Ko su vaši prijatelji ? Ko su oni koje volite ? Ko su vaši bliski, oni koje uzimate za zaštitnike ? Koga pomažete ? Upitajte sebe o ovim stvarima, obračunajte se sa sobom, otvorite oči, neka vaša ljubav, bliskost i odricanje, neka sve ovo bude Allaha radi !

Najbliži ljudi vama su oni koji pomažu ovu vjeru. Oni koji vole ovu vjeru i koji slijede ovu vjeru. A najudaljeniji od vas su oni koji su neprijatelji ove vjere, oni koji se bore protiv ove vjere iako su oni vaša najbliža porodica. I ne dozvolite da nijedno drugo mjerilo, mjerilo porodice, bliskost, nacionalnost, rodnog mjesta, ne dozvolite da ove stvari prevagnu kod vas nad vašom akidom i vašom vjerom ! Nema prečeg mjerila od mjerila akide !

Sjeti se Allahovog Poslanika koji je bio najboljeg ahlaka ! Sjeti se njegova stanja, i kako ova vjera i ova akida razdvaja čovjeka i njegova sina ! Primjer ovoga je Nuh, alejhisselam, primjer , kada mu je Allah objavio u vezi s njegovim sinom. « O Nuhu, on nije od tvoje porodice, jer je radio ono što nevalja (širk) ! » (Prijevod značenja, Hud, 46. ajet)

Tri osnovna načela ulema ih ovako naziva jer su osnovna najveće osnove, čime upotpunjujemo Allahovu Jednoću i slijedimo Njegovu vjeru, Allahov put, onako kako On to hoće i kako je zadovoljan, slijedimo Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i uzimao ga kao uzor…

Moramo živjeti sa ove tri osnove na ovom svijetu da bi nam Allah dao uspijeh i da bi nas učino od onih koji su sretni na ovom mjestu – kaburu. Da se ne bi kajali u vremenu kada kajanje ne vrijedi !

Molim Allaha da oprosti našima živima, umrlima, onim koji su prisutni i koji nisu, muškarcima i ženama. I neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i ahabe.

Iz transkripcije audio predavanja: Šejha Ebu Muhammeda el-Makdisi
Izvor: Stazom islama

Novo na naslovnoj