Reply To: Odg: Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim Reply To: Odg: Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim

#12315

Anonimno

Šta ćemo sa ulemom koja je dozvolila glasanje, da li su svi oni munafici?
Jadno je to kako razmišljaš.

Obraćam se Administraciji, budite malo aktivniji u “čišćenju” foruma,
npr. ova tema treba biti uklonjena po pravilniku.

Član 4.

Zabranjuje se vrijeđanje muslimana i nepravedno postupanje prema muslimanima i nemuslimanima.

Član 10.

U slučaju da član Foruma prekrši neku od odredbi Pravilnika, korisnički nalog dotičnog člana može biti trajno ili privremeno obustavljen.

Član 11.

Svaki post koji nije u skladu sa Pravilnikom Foruma, biće modifikovan ili trajno izbrisan.

Novo na naslovnoj