Reply To: Odg: Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim Reply To: Odg: Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim

#12403

Anonimno

Allahov_rob'e bilo je postavljeno pitanje,jos koliko godina treba ljudima da svatu da je DemonKracija,Parlament i Glasanje Musricki DIIN{VJERA} samo su oni i njihovi Ocevi nazvali ovakvim imenima, a Osnova je Shirk,josh koliko im treba vremena da svati taj”Muderris”,Glasaci i oni koji njih Opravdavaju???

Novo na naslovnoj