Reply To: Odg: Pokrivanje lica žene na našim prostorima (stare slike)

Nova naslovna forums Multimedija Islam foto Pokrivanje lica žene na našim prostorima (stare slike) Reply To: Odg: Pokrivanje lica žene na našim prostorima (stare slike)

#12173

Anonimno

Ismail – ef. Filibalić rođen 1870. godine u Novom Pazaru, od oca Mustafe i majke Bade.
Najveći autoritet Bošnjaka među ulemom na tim prostorima u njegovom vremenu, bio je hafiz Kur'ana od svoje nepune jedanaeste godine.
Događaj koji prenosimo vezan za njega zbio se pred sam kraj njegovog života, Allah mu se smilovao.
Naime, 16.03.1951. godine na snagu stupa zakon donešen od strane Narodne skupštine NR Srbije o zabrani nošenja zara i feredže.
Donošenje tog diskriminatorskog zakona od strane komunističke vlasti prate i masovna hapšenja Bošnjaka, otmice, zastrašivanje, prljava propaganda koju sprovodi vlast, a sve u cilju otkrivanja muslimanki, nakon što je vlast konstantno sprovodila nabrojane diskriminatorske metode, ostalo je da još jedan udarac zadaju Bošnjačkom narodu – da poraze ulemu, stub Bošnjačkog naroda.

Tako su krenuli na najvećeg autoriteta među ulemom, Ismail ef. Filibalića. Na sve načine su pokušali slomiti otpor ovog velikana, jer su znali da ako njega slome, to će sa drugima ići mnogo lakše.

Ismail ef. Filibaliću kao odanom vjerniku, draža je bila smrt nego stavljanje potpisa i ohalaljivanje otkrivanja muslimanki,
pa je molio Uzvišenog Gospodara da preseli na ahiret a da ne bude iskušan time što bi bio natjeran da dadne saglasnost za skidanje zara i feredže.
Kada su došli da konačno iznude potpis od Ismail – efendije, njegova hanuma im je rekla da je jako bolestan i da ne može ići.
Međutim, išli su dotle da su u svrhu njegovog odvođenja pozvali fijaker, samo kako bi ga odveli da stavi potpis.
Međutim, dova Ismail – efendije se ukabulila, pa je tada preselio svome Gospodaru prije nego je fijaker i stigao.

Novo na naslovnoj