Reply To: Odg: Polemika vladike i reisu-l-uleme

#11968

Anonimno

Vlast pripada samo Allahu
Šejh Sulejman b. Abdullah u pojašnjenju Kitabu tevhid, kaže: ” Poglavlje o onome ko se pokori
učenjacima i vođama u zabrani onoga što je Allah dozvolio, ili dozvoli onoga što je Allah
zabranio, time su ih uzeli za svoje gospodare mimo Allaha’. Ovdje se misli na poseban vid
pokornosti u zabranjivanju dozvoljenog i dopuštanju zabranjenog. Onaj ko se u tome pokori
nekom stvorenju, mimo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer on ne govori po svom hiru, on
je mušrik,
Šejh Muhammed b. Ibrahim,rahimehullahu teala, kaže:
“Uzimanje u obzir bilo šta od zakona, sudeći po njima, makar nešto i neznatno, nema sumnje
da je to nezadovoljstvo Allahovim i Poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem, sudom, čime se
Allahovim i Poslanikovim propisima pripisuje nedostatak i nedoličnost u riješavanju parnica i
davanju prava onima koji ih zaslužuju. A zakonskim propisima se daje savršenstvo, i
zadovoljstvo ljudima u riješavanju njihovih problema. Ubjeđenje u ovo je kufr koji izvodi iz vjere,
a stvar je velika i bitna i nije stvar idžtihada.

Novo na naslovnoj