Reply To: Odg: Ponovo udaraju na cast Poslanika, sallallahu alejhi we sellem

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Vijesti i aktuelnosti Ponovo udaraju na cast Poslanika, sallallahu alejhi we sellem Reply To: Odg: Ponovo udaraju na cast Poslanika, sallallahu alejhi we sellem

#12232

Anonimno

Jadno je to što čine ovi zlonamjerni ljudi pod izgovorom da žele “cijeloj ovoj temi pristupiti na jedan duhovit način”.
Treba biti duhovit na svoj račun, a ne na račun drugoga znajući da će ta “duhovitost” nekoga uvrijediti.
Ali to je samo još jedna provokacija od strane onih koji ne mare ni za svoje (sumnjam da vjeruju u bilo šta osim novca) ni za tuđe.
Takve idiote i njihove idiotske novine treba jednostavno ignorisati kao da ne postoje.

Novo na naslovnoj