Reply To: Odg: Re: Izreke selefa

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Izreke selefa Reply To: Odg: Re: Izreke selefa

#12224

Anonimno

Sejhul islam ibn Tejmije rekao je:
“Prva obaveza poslije Imana je odbijanje neprijatelskog Agresora koji jurisa na vjeru i dunjalucke stvari”
{El-Fetawa el-Kubra,4/608}

Novo na naslovnoj