Reply To: Odg: Ubijen Americki ambasador u Libiji

#12037

Anonimno

RPG post=6849 wrote:

Hoćeš li mi reći, Abu Muhamede, koja je svrha postavljanja ovih Fewzanovih fetvi? Da li se ti slažeš sa njima, ili si ih postavio kako bi dokazao da je Fewzan “ulema taguta”? Smatraj ova pitanja zahtijevom.

El Fewzan u fetvi koju si postavio govori o vladaru muslimanu, koji vlada Šerijatom, kako on smatra saudijske tagute. Njemu ili nisu poznati kufrovi saudijskog režima, što je vrlo moguće, ili pravda saudijski režim tamo gdje misli da je taj režim opravdan. U tom slučaju je normalno da onaj ko se bori protiv tog režima bude haridžija, jer se bori protiv islamskog režima.

Ako su pak Fewzanu pozati kufrovi saudijskog režima, a on ih brani, i zna da su taguti, onda nema sumnje da je on od uleme taguta, osim ako to radi u prisili. Ja lično ne vjerujem u ovaj drugi scenario, već vjerujem da šejh Fewzan, Allah mu oprostio grijehe, pripada skupini učenjaka koji smatraju saudijski režim islamskim, pa shodno tome proglašava havaridžima oni koji tekfire taj režim ili se bune protiv njega.

Brate jel ti možeš da povjeruješ da postoji čovjek koji ima veliko znanje kao Fewzan, koji se nalazi na licu mjesta tamo gdje je kufr otpadničke Saudijske vlade, Allah je u zemlju zatro, jasan kao što je jasan vedar dan bez ijednog oblačka, da stvarno misli da su oni na pravom putu i da je vladar Saudije vjerodostojan Islamski vladar? Samo Allah zna šta mu je u srcu, ali ja ne mogu da pojmim da je moguće da sa svim svojim znanjem i očiglednim dešavanjima oko njega i dalje misli da muslimani trebaju stajati uz Saudijski režim.
Koji god slučaj bio s njim – on je u Saudijskom kampu, on je sa njima, brani otpadničku vladu i poziva muslimane na pokornost otpadniku Al-Saudu. Znači u tom je taboru. A njegov nijjet je Allahu poznat.

Novo na naslovnoj