Reply To: Odg: Ubijen Americki ambasador u Libiji

#11995

Anonimno

Dino1 post=6809 wrote: Protesti se često otmu kontroli pa zbog toga bude i materijalne štete a nažalost i žrtava.
Ako neko želi izraziti svoje neslaganje, ljutnju zbog toga što se vrijeđa Poslanika, s.a.v.s., Kur'an ili neke druge svetosti muslimana može to uraditi i na dostojanstven način, kako dolikuje nama muslimanima.
Ne mislim da se mi trebamo dodvoravati ostatku svijeta i ostavljati neke lijepe utiske, ali svakako ne trebamo ni slati ružnu sliku o nama muslimanima. A upravo je takva poruka poslana sa većine protesta koji su održani u Sudanu, Tunisu, Libiji, Egiptu…
Stičem utisak da smo nekada poput male djece koju neko provocira i zadirkuje, a mi ljutito reagujemo, a oni nam se onda sa strane smiju.

Koji je to po tebi dostojanstven nacin?

Brat Salahudin je spomenuo jedini ispravni dostojanstven nacin za onog koji vrijedza Poslanika s.a.w.s:

Propis o onome ko vrijeđa Allahovog poslanika Muhammeda,sallallahu alejhi ve sellem

Šejh ibn Tejmije, rahimehullah, u djelu “Isukana sablja protiv onoga ko psuje Poslanika”, kaže:

“Imam Ishak b. Rahoja, jedan od imama koji je bio na stupnju Šafije i Ahmeda, kaže: ‘Muslimani su se složili, da onaj ko vrijeđa Allaha i Njegovog Poslanika, ili odbaci nešto od onoga što je Allah objavio, da je time počinio kufr, makar potvrdio sve ono što je Allah objavio.’

Muhammed b. Sahnun, jedan od imama i Malikovih prijatelja, kaže: ‘Učenjaci su se složili da onaj ko psuje Poslanika je kafir. Njegov propis po imamima je ubistvo, a onaj ko sumnja u njegov kufr počinio je kufr.’ Ibnul-Munzir kaže: ‘Svi učenjaci su se složili da onaj ko vrijeđa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem mora biti ubijen.’

Imam Ahmed za onoga ko vrijeđa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže da mora biti ubijen. Pa mu je rečeno. ‘Je li ima o tome hadisa?’ Kaže: ‘Da. Od njih su hadis o slijepcu koji je ubio ženu, i riječi Ibn-Omera da onaj ko psuje Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, mora biti ubijen.’ Omer Ibn Abdul-Aziz kaže: ‘Bit će ubijen.’ U predaji kod Abdullaha, da mu se neće dati prilika na pokajanje. Halid b. Velid je ubio čovjeka koji je opsovao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nedavši mu priliku na pokajanja.”

S obzirom da marionetske vlade ne zahtijevaju izrucenje autora i ucesnika filma da bi se nad njime izvrsila dostojanstvena kazna (tada nebi bilo protesta), a niti ce ih Amerika i njene sluge kazniti zbog toga, onda ne preostaje nista drugo nego da se kroz proteste, paljenja americke zastave sirom svijeta da do znanja takvima da muslimani ne zele takvu satansku demokratiju i sejtansku “slobodu govora” . A mudzahidi koji se bore na Allahovom putu ce jos vise pojacati napade na okupatore i njihove marionete.

Rekao je Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s. : ” Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok mu ja ne budem draži od roditelja, djece i svih ljudi.”

Buhari i Muslim prenose od Enesa, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Ko bude imao tri stvari osjetit ce slast imana: Da mu Allah i Njegov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, budu draži od svega mimo njih, da nekog čovjeka voli samo u ime Allaha i da mu bude mrsko vratiti se u nevjerovanje kao što mu je mrsko da bude bačen u vatru, osjetit će slast imana.”

Molim Allaha da kazni sve autore ovog prljavog filma rukama muslimana.

Novo na naslovnoj