Reply To: Oko pravila: Ko ne tekfiri kafira – kafir je

Nova naslovna forums ISLAM Islamsko vjerovanje – akida Oko pravila: Ko ne tekfiri kafira – kafir je Reply To: Oko pravila: Ko ne tekfiri kafira – kafir je

#14751

Anonimno

Šejhul-islam Ibn Tejmijje rahimehullah, kaže: “Niko nema pravo muslimana proglasiti nevjernikom – pa makar pogriješio ili bio u zabludi – sve dok se protiv njega ne uspostavi dokaz, i dok mu se ne pojasni pravi put! Čiji islam se uspostavi uz ubjeđenje (jekin), ne može se otkloniti uz sumnju (šekk). Naprotiv, islam date osobe neće nestati sve dok se ne uspostavi dokaz protiv nje, i dok joj se postojeća šubha ne otkloni…

Novo na naslovnoj