Reply To: Podsticaj na izmirenje

Nova naslovna forums ISLAM Sunnet i Hadis Podsticaj na izmirenje Reply To: Podsticaj na izmirenje

#17118

Anonimno

Još par ajeta o pomirenju: kaže Allah, dž.š.: “Nema dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim u govoru onoga ko traži da se sadaka udjeljuje, ili dobro čini, ili popravlja odnose među ljudima!” (En-Nisa’, 114.), i kaže: “…bojte se Allaha, i popravite međusobne odnose” (El-Enfal, 1.)

Novo na naslovnoj