Reply To: Ramazan 2013

#17100

Anonimno

Želim se pridružiti bratu thabit-u u želji za Ramazan Šerif Mubarek Olsun i da Allah dž.š. olakša svima post i ukabuli, i da primi sve naše dove. Amin ja Rabi!

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Verovjesnik, savs rekao: „Postite kada ga ugledate (tj. mlađak) i završite sa postom kada ga ugledate, a ukoliko ga ne uspete videti računajte da ša'ban ima trideset dana.“ (Muttefekun ‘alejh, „El-Lu'lu'u vel-Merdžan“, br. 656.)

Ibn Omer prenosi da je Resulullah, savs rekao:

„Ne postite dok ne vidite mlađak, i nemojte prestati s postom dok ne vidite mlađak, ali ako ga (zbog oblaka i sl.) ne budete mogli videti onda procenite sami.“ (Muttefekun ‘alejh, „El-Lu'lu'u vel-Merilžan“, br. 653.)

Novo na naslovnoj