Reply To: Re: Hadisi

Nova naslovna forums ISLAM Sunnet i Hadis Hadisi Reply To: Re: Hadisi

#12219

Anonimno


Od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

„Svaki vjerovjesnik je imao dovu koja se uslišava, pa je svaki od njih požurio da tu dovu iskoristi, a ja sam svoju dovu sačuvao za šefaat mom ummetu. To će, inšaAllah, biti za one sljedbenike moga ummeta koji umru, a Allahu nisu saučesnika pripisali.” (Buharija i Muslim)

Novo na naslovnoj