Reply To: Re: Hadisi

Nova naslovna forums ISLAM Sunnet i Hadis Hadisi Reply To: Re: Hadisi

#12155

Anonimno

Abdullah ibn Mes'ud, ra. pripovjeda: Kao da sada gledam Allahovog Poslanika sallAllahu alejhi we sellem, kako prica o jednom od Allahovih Poslanika, salavatullahi alejhim, kako ga je njegov narod pretuko da mu je potekla krv niz lice, a on je, brisuci krv sa sebe, samo rekao; ‘Allahu dragi, Ti oprosti narodu mome, jer oni zaista ne znaju.”’

(Muttefekun alejhi)

Novo na naslovnoj