Reply To: Re: Izreke selefa

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Izreke selefa Reply To: Re: Izreke selefa

#12190

Anonimno

Ibn Kajjim, rahimehullah, rekao je: „ Da musliman počini sve velike grijehe odjednom, manji je grijeh kod Allaha od toga da čestita kršćanima njihov praznik. “ (iz knjige ‘ Ahkamu ehli-z-zimme’)

Novo na naslovnoj