Reply To: Re: Izreke selefa

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Izreke selefa Reply To: Re: Izreke selefa

#12220

Anonimno

Imam Ibn Hazm el-Endelusi, rahimehullah, rekao je: “Nema veće štete za znanje i njegove nosioce od onih koji su se među njih uvukli, a njima ne pripadaju. Oni su neznalice, a misle da nešto znaju, i čine nered a misle da popravljaju situaciju.” (‘’Ahlak ve sijer'’, str. 67, od Ibnu Hazma)

Novo na naslovnoj