Reply To: Situacija u Siriji (vijesti, tekstovi, video, foto)

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Vijesti i aktuelnosti Situacija u Siriji (vijesti, tekstovi, video, foto) Reply To: Situacija u Siriji (vijesti, tekstovi, video, foto)

#17227

Anonimno

Kad bi samo znali kuda se odmecu ove divlje i nedisciplinovane sijske bande? Kako ih samo ne proguta zemlja.

Novo na naslovnoj