Reply To: Situacija u Siriji (vijesti, tekstovi, video, foto)

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Vijesti i aktuelnosti Situacija u Siriji (vijesti, tekstovi, video, foto) Reply To: Situacija u Siriji (vijesti, tekstovi, video, foto)

#16573

Anonimno

Glavni trg u sirijskom gradu Raka
Trg je nosio ime predsjenički trg a sada je preimenovan u trg Poslanika Muhammeda.

Novo na naslovnoj