Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Tekfirenje ostavljača namaza? Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

#15917

Ne branim ja stav ućenjaka, več kažem da ima razilaženja, a to što ti kažeš da je laž na Allaha subhnae we te'ala i na Poslanika sallallahu ‘alejhi we selleme neču da komentarišem.

Onaj ko ne tekfiri ostavljača namaza nije niti nevjernik, niti lažljivac, niti grešnik. Onaj ko tekfiri ostavljača namaza nije tekfirovac, niti haridzija.

Novo na naslovnoj