Reply To: Traženje dozvole za ulazak u tuđu kuću

Nova naslovna forums ISLAM Islamsko pravo – fikh Traženje dozvole za ulazak u tuđu kuću Reply To: Traženje dozvole za ulazak u tuđu kuću

#14691

Anonimno

Tadži Hidžabi post=4925 wrote:
Kućne mačke ne čine zdjele nečistim ukoliko piju iz njih niti čine to isto sa hranom ukoliko jedu od nje.
Abdullah ibn Abu Qatada je htio da se abdesti, a njegov otac mu je polijevao vodu, pa je mačka došla i napila se vode, pa je on rekao:
Čuo sam Resula, sallAllahu alejhi we sellem, da kaže:
” Mačke su dio ukućana i one su one koje idu slobodno u vašim kućama.”

(Ahmed)

Nigde ne mogu da dobijem odgovor u vezi kerova. Znam da se kerovima zabranjuje da uđu u kuću i da se u kući drže. Može li mi neko molim vas navesti dokaz o tome?

Novo na naslovnoj