Reply To: Zadnji trenutci u životu Husejna radijallahu anhu

Nova naslovna forums Multimedija Islam video Zadnji trenutci u životu Husejna radijallahu anhu Reply To: Zadnji trenutci u životu Husejna radijallahu anhu

#16791

Husejn ibn Ali radijjahu anh se borio protiv rušenja principa autentičnog islamskog hilafeta izraženog kroz uspostavljanje nasljednje vlasti Emevija.

Neka je Allahovo zadovoljstvo na Husejna ibn Alija i neka je Allahovo prokletstvo na njegove ubice!!!

Novo na naslovnoj