Dizanje ruku u namazu

Nova naslovna forums ISLAM Sunnet i Hadis Dizanje ruku u namazu

Ova tema sadrži 5 odgovora, ima 5 glasova, zadnji odgovor od:  Anonimno prije 5 godine, 3 mjeseci. This post has been viewed 2184 times

Pregledavate 6 postova - 1 do 6 (od ukupno 6)
 • Autor
  Postovi
 • #13516

  Anonimno

  Ruke se u namazu dižu na četiri mjesta:

  – kod početnog tekbira,

  – prije odlaska na ruku,

  – nakon vraćanja sa rukua i

  – nakon ustajanja sa prvog tešehuda (sjedenja).

  Rekao je Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu: “Kada bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pristupio klanjanju namaza dizao bi ruke u visini ramena a zatim bi izgovorio tekbir, kada bi htio da ode na ruku podigao bi ruke poput toga i kada bi podigao glavu vraćajući se sa rukua, takođe bi dizao ruke.” ( Hadis bilježe Buharija i Muslim)

  Također Abdullah ibn Omer prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dizao ruke kada bi ustajao poslije dva rekata.
  (Hadis bilježe Buharija i Ebu Davud)

  Način dizanja ruku:

  Ruke se u namazu dižu na dva vjerodostojno prenešena načina:

  – dizanje ruku naspram ramena (ili u visini ramena), kao što se prenosi od Ibn Omera i Ebu Humejda u hadisima koji bilježe Ebu Davud i drugi.

  – dizanje ruku naspram resica ušiju, kao što to prenosi Malik b. Hevejsir u hadisu koji bilježi Imam Muslim.

  Sunnet je u namazu dizati ruke prije odlaska na ruku, poslije dizanja sa rukua i nakon dizanja na treći rekat,
  kao što to kaže Ebu Humejd es Sadi među desetericom ashaba i svi su potvrdili njegov opis Poslanikovog sallallahu alejhi we sellem, namaza.

  Hadisi o dizanju ruku u namazu su dostigli stepen mutevatir hadisa…

  Imam El-Kišmiri kaže: “Hadisi o dizanju ruku dostigli su stepen mutevatir hadisa teoretski i praktično.
  Od toga nije dokinuto ni jedno jedino slovo.” (El-kavul-mubin, str.104)

  Imam Zehebi, Ibn-Hadžer, Sujuti, Ševkani i šejh Albani, također, smatraju da su hadisi o dizanju ruku dostigli stepen mutevatira.
  (Sijeru ealamin-nubela 5/293, Fethul-Bari 1/267-268 El Fevadidul-medžmua, str 29, Tuhfetul ahvezi, 2/93 i Sifetus salah 128-129)

  Hafiz Ebu Fadl (jedan od učitelja Ibn Hadžera) kaže: “Hadise o dizanju ruku prenosi pedeset ashaba.”
  (Fethul-Bari 2/258)

  Hafiz Zejnuddin el-Iraki kaže: “Sakupio sam imena ashaba koji prenose hadise o dizanju ruku. Ima ih oko pedeset.”
  (Tarhut-tesrib 2/230)

  Hadise o dizanju ruku u namazu prenose između ostalih i deseterica koji su obradovani Džennetom…

  Imam Hakim i Bejheki kažu: “Ne poznajemo hadise o nekom pitanju koje prenose četvorica pravednih vladara i ostalih šesterica obradovanih Džennetom i drugi poznati ashabi, osim hadisa o dizanju ruku u namazu.”
  (Nasbur-raje 1/417-418, Tarhut tesrib 2/230, Nejlul evtar 2/207 i Tahvetul ahvezi 2/93)

  Hasan el Basri kaže: Ashabi Poslanika sallallahu alejhi we sellem su dizali svoje ruke kada su išli na ruku i kada su se vraćali sa njega, tako da su od dizanja izgledali kao pokretne lepeze.”
  (Buharija u Refeul jedejni 75/64 i drugi)

  Imam Buharija u djelu “Refeul jedejni” navodi sljedeće riječi Hasana el Basrija i Humejda b. Hallala:
  Ashabi Allahova Poslanika sallallahu alejhi we sellem dizali su ruke u namazu, bez izuzetka nekog od njih.”
  (Refeul jedejni str. 31, Vidjeti također Et telhisul habir 1/362, Nejlul evtar 2/180, Tuhfeul ahvezi 2/94)

  U istom djelu Imam Buharija kaže:
  “Ko bude smatrao da je dizanje ruku u namazu novotarija, taj vrijeđa ashabe Poslanika sallallahu alejhi we sellem, jer nema nijedne ispravne predaje da je neko od njih ostavio dizanje ruku u namazu. Nema ispravnijih hadisa o onih koji govore o dizanju ruku u namazu.”
  (Refeul jedejni 96/84, 127/132, 129/135, Vidjeti također Fethul Bari 2/459, Et telhisul habir 1/362, Tuhfeul ahvezi 2/94, Subulus selam 1/391)

  Dakle, najučeniji čovjek u hadisu svih vremena tvrdi da nema nijedne ispravne predaje koja govori da je neko od ashaba ostavljao dizanje ruku u namazu.

  Ali b. Medini (učitelj imama Buharije) kaže:
  “Hadis koji prenosi Ibn Omer (o dizanju ruku pri početnom tekbiru, pri odlasku na ruku i vraćanju sa rukua) dokaz je za sve muslimane i obavezuje ih da postupaju po njemu.”
  (Refeul jedejni str. 38, Fethul Bari 2/257, Et telhisul habir 1/359 i Tuhfetul ahvezi 2/92)

  Imam Šafija je rekao: “Nije dozvoljeno onome koji čuje hadis o dizanju ruku kod početnog tekbira, prije i poslije rukua, da ostavi rad po sunnetu Poslanika sallallahu alejhi we sellem.”
  (El kavlul mubin str. 103, i Menakibuš Šafi'i 1/483/484 od imama Bejhekija)

  Žene kao i muškarci dižu ruke u namazu…

  Kaže Hafiz Ibn Hadžer el Askalani: “Nema razlike kod dizanja ruku u namazu između čovjeka i žene. Žene dižu ruke u namazu isto kao i ljudi.” (Fethul Bari 2/461)

  Citati preuzeti iz knjige Svojstva Poslanikovog namaza od abdesta do zikra str. 191.

  #13540

  Anonimno

  Ja sam iz Sandzaka i kod nas se dizu ruke samo jednom
  Na pocetku Namaza. :zast:

  #13541

  Da ti Allah podari iz Svoje Milosti oprost,hvala ti na ovome. Inace kod nas se slabo praktikuje dizanje ruku,nazalost odmah te ljudi gledaju cudno da Allah popravi stanje! Amin.

  #13558

  Anonimno

  Selam alejkum.

  Kaze se Poslanik, salallahu alejhi veselm, bi ponekad dizao ruke tokom namaza, a ponekad ne.
  Sta je tacno? Primjecuje se jedni uvjek dizu a jedni nikad.
  Ja ovo ovako radim, kad sam dobro raspolozen dizem ruke, a kad ne ili kad sam umoran onda ne, sakupljam svu snagu da uradim sto bolje ostali dio namaza.

  #13561

  Anonimno

  crnezastave1 post=8441 wrote: Selam alejkum.

  Kaze se Poslanik, salallahu alejhi veselm, bi ponekad dizao ruke tokom namaza, a ponekad ne.
  Sta je tacno? Primjecuje se jedni uvjek dizu a jedni nikad.

  We alejkumus selam we rahmetullahi…

  Pročitaj pažljivo tekst brate, u njemu se između ostalog kaže:

  Imam Buharija kaže:
  “Ko bude smatrao da je dizanje ruku u namazu novotarija, taj vrijeđa ashabe Poslanika sallallahu alejhi we sellem, jer nema nijedne ispravne predaje da je neko od njih ostavio dizanje ruku u namazu. Nema ispravnijih hadisa o onih koji govore o dizanju ruku u namazu.” (Refeul jedejni 96/84, 127/132, 129/135)

  Dakle, najučeniji čovjek u hadisu svih vremena tvrdi da nema nijedne ispravne predaje koja govori da je neko od ashaba ostavljao dizanje ruku u namazu.

  Sve predaje koje govore o tome da treba dizati ruke samo pri početnom tekbiru su slabe…

  Ibn-Dzevzi kaže: “Sta ima neispravnije od dokazivanja ovim predajama ( o nedizanju ruku u namazu ) koje se jasno suprostavljaju vjerodostojnim hadisima.”

  Imam Buharija tvrdi: “Hadiski stručnjaci iz Hidžaza i Iraka kao sto su: Abdullah b ez-Zubejr, Alij b. Abdullah b. Džafer, Jahja b. Mein, Ahmed b. Hanbel, Ishak b. Rahevej, a bili su najučeniji u svoje vrijeme, smatrali su slabim sve hadise i predaje od ashaba koje govore o nedizanju ruku.”

  Što se tiče stava četiri pravne škole o dizanju ruku u namazu, na tom stavu su (da je propisano dizati ruke) :

  – učenjaci šafijske pravne škole ( El umm 1/298, El medžmua 3/367, i Mugnil muhtadž 1/367)
  – učenjaci hanbelijske pravne škole ( El Mugni 1/574-582, El insaf 2/59-61 i Šerhuz Zerkeši 1/554-558)
  – neki od učenjaka malikijske pravne škole ( Ez Zehire 1/58, El munteka 2/28 i Et tadžu vel iklil 2/239)
  Imam Malik je po zadnjoj verziji također dizao ruke u namazu. ( Ihtilaful fukaha str 130-131)

  #13567

  Anonimno

  :barek:
  Dzezaakallah Usame.

  Mozemo konstatovati da hadis koji govore o dizanju ruku potvrdjuju, a koji govore o nedizanju negiraju, pa se prednost treba dati potvrdi, jer za nju postoji dodatni argumenti i znanje, kako tvrde islamski ucenjaci. Imam Buhari kaze: “Ako jedan prenosilac potvrdjuje a drugi negira, prednost se daje onome ko potvrdjuje a ne onome koji negira.”
  Sa slicnim problemima su se suocavali i nasi prethodnici. Imam Ebu-Bekr Ibnul-Arebi el-Maliki spominje da je njegov ucitelj Ebu- Bekr et-Turtusi ( umro 530. god. po Hidzri ) usao u jednu dzamiju i klanjao dizuci ruke svoje kada bi cinio ruku’ i vracao se sa njega. jedan od prisutni rece svojoj druzini: “Pogledajte ovog istocnjaka kako je usao u nasu dzamiju! Ustanite, ubijte ga i bacite u more da vas niko ne vidi!” Kada je te rijeci cuo njegov ucenik Ibnul-Arebi el-Maliki gotovo da mu se srce raspuklo od muke. Pokusavao je odvratiti ih od zle namjere, govoreci: “To je imam Et-Turtusi, najveci pravnik ovog vremena!” Oni mu odgovorise: ” A zasto dize svoje ruke u namazu ?!”
  Molim Allaha da nam poveca znanje I sacuva Dzehla.

Pregledavate 6 postova - 1 do 6 (od ukupno 6)

Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.

Novo na naslovnoj