Ko je istinski sretan – Šejh Muhammed Muhtar Eš-Šenkiti

862

Poučan i emotivan govor šejha Šenkitija o vlasniku istinske sreće.