“Ne pravdajte se, jasno je da ste postali nevjernici…”

1489

Audio predavanje šejha Envera Avlakija o kobnosti šale i ismijavanja u Islamu.

Prijevod i obrada: Put Vjernika