Šejh Tarifi o Siriji i zabludjelim fetvama o odbrambenom džihadu (video)

531

Prijevod i obrada: Istikamet