Šejh Tarifi o Siriji i zabludjelim fetvama o odbrambenom džihadu (video)

708

Prijevod i obrada: Istikamet