Šta treba reći bolesniku

841

Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, kada bi obilazio bolesne rekao bi:

“Ne smeta – to je čišćenje – ako Bog da!” (Bilježi Buhari)

Sedam puta bi govorio: “Es'elullāhel-Azīme rabbel-aršil-Azīmi en ješfijeke.” “Molim Velikog Allaha, Gospodara Velikog Prijestolja da te izliječi.”(Ebu Davud)

Ruku bi (desnu) stavio na čelo bolesnika (ili na ruku bolesnikovu) i upitao kako je.” (Et-Tirmizi)

Ako bi došao bolesniku ili mu bolesnik bio doveden govorio je: “Ezhibil – be'se rabben-nāsi išfi enteš-šāfi la šifā'e illā šifā'uke šifaen la jugādiru sekamā.””Otkloni bolest, Gospodaru ljudi! Izliječi, Ti liječiš, nema lijeka osim Tvog lijeka. Lijekom koji neće drugu bolest ostaviti.”(Mutefekun alejhi)

Govorio bi takođe: “Bismillāhi erqīke min kulli šej'in ju'zīke ve min šerri kulli nefsin ve ajnin hasidetin Allahu ješfīke” – “S Allahovim imenom te liječim od svega što što ti zlo pričinjava, od zla svake duše i oka pakosnog, Allah će te izliječiti.”

Pohvalno je pored bolesnika proučiti sure El-Fatiha, El-Ihlas, El-Felek i En-Nas. Bolesnik će sebi učiti sedam puta sljedeće riječi: “E'ūzu bi izzetillāhi ve kudretihī min šerri mā edžidu ve uhāziru.” (Hadis je vjerodostojan)Utječem se Allahovoj snazi i moći od zla kojeg osjećam i strahujem.”

Izvor: ‘Načela islamskog življenja’, str: 520.

Autor: Abdurrahman b. Abdulkerim El-Ubejjid

Tagovi:{tortags,4123,1}