U ŽIŽI

FETVE I ODGOVORI

islamske fetve

Pitanje: Da li postoji određena kazna za onoga ko ostavi džihad...

Neke od posljedica ostavljanja džihada Pitanje: Da li postoji određena kazna za onoga ko ostavi džihad na Allahovom putu? Odgovor: Sva hvala pripada samo Allahu Jedinom, a zatim: Došli...