islam pv art wall

Upozoravanje na izraze koji se ne smiju koristiti kada je riječ...

Veličanje Allaha je jedna od najveličanstvenijih metoda i ciljeva tewhida. Zbog toga se moramo kloniti nekih izraza koje nije dozvoljeno reći kada je riječ...
Allahu-ekber-slika

Gdje je Allah?

U ŽIŽI

FETVE I ODGOVORI

islam pv art wall

Upozoravanje na izraze koji se ne smiju koristiti kada je riječ...

Veličanje Allaha je jedna od najveličanstvenijih metoda i ciljeva tewhida. Zbog toga se moramo kloniti nekih izraza koje nije dozvoljeno reći kada je riječ...
Allahu-ekber-slika

Gdje je Allah?