ISLAMSKE TEME

Komentar Kitabu tevhida: “Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju…”...

0
Komentar šejha Saliha el-Fevzana na poglavlje "Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju..." iz djela 'Kitabu tevhid' šejha Muhammeda ibn Abdulvehhaba rahimehullah.

FETVE I ODGOVORI