Džihad

džihadske teme, džihad, savremeni džihad, vijesti džihad, tekstovi o džihadu

islam mountain shahada

Iskren nijet u džihadu na Allahovom putu (iz serijala “Četrdeset hadisa o džihadu i...

0
Poglavlje: O obaveznosti postojanja iskrenog nijeta u svim djelima Prvi hadis: Od vladara pravovjernih Omera b. el-Hattaba, radijellahu anhu, se prenosi da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,...
Oslonac na Allaha

Važnost izučavanja hadisa o fitnama prije nastupa Sudnjeg dana

0
Hadisi o fitnama su hadisi u kojima Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govori o događajima koji će se desiti njegovom ummetu nakon njega. Riječ fitna znači „iskušenje“. Izučavanje hadisa...
islamske teme

O daije, ne govorite o nečemu što vas nisu učili na islamskim fakultetima

0
Hvala Allahu Koji nam propisa i pojasni šta je vrhunac islama, i Koji za šehadet izdvaja najbolje iz ovog ummeta. Neka je salavat i selam na istinskog vođu džihada,...

Finansijski džihad je preči od fizičkog

0
U svim ajetima se finansijskom džihadu daje prednost nad fizičkim, osim u jednom. To zbog toga kako bi uvidjeli važnost džihada imetkom, pošto džihad ot njega(imetka) zavisi. Drugim riječima,...

Prilikom neprijateljskog napada, muslimani se dijele na tri tabora

0
Govoreći o tatarskom napadu na muslimanske zemlje, šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kaže: „Ova fitna (iskušenje) nekad može podijeliti ljude na tri tabora: Prvi: taifa mensura (potpomognuta skupina), a to su mudžahidi...
islamske-teme

Kako voditi džihad sa vođama koji čine grijehe?

0
„Srednji put, koji je ujedno i put islama, jeste vođenje džihada protiv onoga ko to zaslužuje, baš kao što je upitano o dotičnoj grupi (tj. tatarima). Džihad se protiv...
dzihad, konjanik, mudzahid

Hadis o velikom i malom džihadu nema osnove

0
Od negativnih stvari koje se danas poturuju muslimanima jeste i to da se džihad dijeli na mali i veliki džihad! Pod malim džihadom se cilja na borbu protiv neprijatelja...
Konjanik-zastava

Razlog nejedinstva muslimana je ostavljanje džihada

0
Šejhul islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, je kazao(spomenuvši ajet): („Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti“), Et-Tevba: 39. Nekad može...
islamske-teme

Ibn Kajjim o džihadu

0
Rekao je Allah: „One koji se budu radi Nas borili, Mi ćemo, sigurno, putevima Našim uputiti, a Allah je, zaista, s onima koji dobra djela čine!“ Allah je u...
Islamske teme

Dva su znaka ljubavi prema Allahu: slijeđenje poslanika i borba na Allahovom putu

0
„Reci: 'Ako vi Allaha volite, onda mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!'“ Poslanik nije naređivao osim ono što voli Allah, nije zabranjivao osim ono...

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,555LikesLikes