islamske teme

Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče!

0
Prenosi se od  Abdullaha ibn  Omera radijellahu 'anhuma   da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Koji god čovjek kaže svom bratu: O kafire, – jedan od njih dvojice...
Poslanik Muhammed

Značenje hadisa “Čuvaj Allaha – čuvat će te”

0
Imam Ahmed bilježi od Haneša es-San'anija da je Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao: “Jahao sam iza Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: 'Mladiću, zar da te ne...
Kube

Dvije stvari koje udaljavaju od Vatre a uvode u Džennet

0
Prenosi se od Abdullaha ibn Amra, Allah bio njime zadovoljan, da je rekao: "Rekao je Allahov Poslanik, alejhi selam: 'Ko voli da bude udaljen od Vatre a uveden u...

Kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje

0
Iskušenja, muke i teške situacije su Božija davanja i pojave kojima se prava, čista i iskrena vjera odvaja od one krive, prljave i licemjerne „vjere“, a Allah dž.š., je...
islamske teme

Onaj ko čini dobra djela neće nikad biti ponižen od Allaha

0
Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Činilac dobra je zaštićen od zlog uništenja.” (Al-Silsilah al-Sahihah) Kada su smutnje tek nastupile, Talk ibn Habib je rekao: “Zaštitite...
hadisi-kudsij-ko-uznemiri-mog-evliju

O hadisi-kudsiju ‘Ko uznemiri Mog prijatelja (evlijju), objavit ću mu rat’

0
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Uzvišeni Allah kaže: 'Ko uznemiri Mog prijatelja (evlijju), objavit ću mu rat.'" (Buhari, 11/340-341) Riječi Uzvišenog: "Objavio sam rat...
vjernik, stranac, mudre izreke

Budi na ovom svijetu kao da si stranac ili putnik

0
Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da ga je Allahov Poslanik, alejhi-selam, uzeo za rame i rekao: “Budi na ovom svijetu kao da si stranac ili putnik“. Tako je...
pero papir fetve

Četiri osobine koje osobu koja ih posjeduje čine licemjerom…

0
Imam Ibn Redžeb el-Hanbeli je rekao: “Prenosi se od Abdullah ibn Amra (radijallahu anhu) da je Resulullah (sallallahu alejhi we sellem) rekao: “Četiri su osobine koje njihovog vlasnika čine licemjerom...
islamske teme kader

Podjela sunneta i hadisa

0
Sunnet kod uleme usuli-fikha dijeli se na tri vrste: - prva vrsta: sunnetul-kavlijje - tj. govor Allahovog Poslanika, s.a.v.s., npr. hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim od Omera, r.a., da...
ustrajnost, konjanik

Šehidi se ne iskušavaju u njihovim kaburima

0
Nastavak serijala "Četrdeset hadisa o džihadu"... Poglavlje: Šehidi se ne iskušavaju i njihovim kaburima Jedanaesti hadis Od Rašida ibn Sa'da, a on od nekog od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba, se...

Najnoviji članci

Šest koraka kako poboljšati namaz

0
Elhamdulillah. Težnja ka postizanju kvalitetnog namaza je nešto što svi mi, kao produktivni muslimani, želimo. Niko od nas ne želi da uči Kur'an tokom...
Bitka na Uhudu

Pouke bitke na Uhudu

Pratite nas na Facebooku

5,556LikesLikes