Tewhid

Tekstovi iz tewhida – vjerovanje u jednoću Stvoritelja, obožavanje samo Allaha, Allahova svojstva

islam pv art wall muslimanka

Žena koja je podučila ummet tewhidu I

0
Prvi uslov za ispravnost djela je Iskrenost, tj. da se djelo uputi Allahu, dželle še'nuhu, bez primjesa širka na što upućuje riječ "muharreren". Drugi uslov je ispravnost djela i...
Kaba Mushaf Kuran tewhid

Svijetlost tevhida i vatra širka (Ebu Muhammed el-Makdisi)

0
Rekao je Uzvišeni Allah: “Allah, doista, neće oprostiti da se Njemu išta u obožavanju pridružuje, a oprostit će sve mimo toga, kome On hoće! A onaj ko drugog Allahu u...
islam pv art wall

Ljubav prema onima koji se suprostavljaju Allahu

0
Šejh ibn Tejmijje kaže: Riječi Allaha (prijevod značenja): "Nećeš naći one koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan, da su u ljubavi sa onima koji se suprostavljaju Allahu i Njegovom poslaniku,...
islamske fetve

Da li je obmana opravdanje po pitanju velikog širka (fetva šejha Nasira el-Fehda)

0
Pitanje: Da li činjenica da čovjek bude obmanut u meselama širka i aslud–dina može biti opravdanje? Odgovor: Obmana nije opravdanje po pitanju velikog širka. Ko upadne u širk bez prisile...
islam, musliman cita knjigu

Šta je uspostavljanje dokaza nad osobom koja čini djelo nevjerstva? Ko uspostavlja dokaz?

0
Pitanje: Šta je uspostavljanje dokaza. Ko ga uspostavlja? Molimo vas da nam ove detaljnije pojasnite. Odgovor: Mesela uspostavljanja dokaza, ko ga uspostavlja, način njegova uspostavljanja i onoga što se veže...
islamske teme, put vjernika, karavana

UVJETI, PREPREKE I UZROCI TEKFIRA

1
Znaj cijenjeni brate, Uzvišeni Allah nam se smilovao, da je ovo šerijatsko pitanje vrlo opasno i da ima svoje uvjete, prepreke i uzroke o kojima si dužan povesti računa...
islamske teme

Sulejman el-Ulvan: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (IV)

0
Iz serijala članaka šejha Sulejmana el-Ulvana: "Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište ” Prvi dio: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (I) Drugi dio: Vjerovanje kod ehli-sunneta...
Pero tinta

Propis parlamenta i parlamentaraca

0
Srž parlamenta i demokratije se ogleda u tome da propis pripada narodu i da je narod taj koji putem svojih deputata koji se nazivaju poslanicima propisuje zakone (oprečne Allahovom...
Pero tinta

Da li se opravdava džehlom (neznanjem) u pitanjima akide?

0
Pitanje: Da li se opravdava džehlom (neznanjem) u pitanjima akide? Ako ima opravdanja možemo li reći da takvoj osobi nije propalo djelo zbog njegova naznanja ili je pak njegovo djelo...
islamske teme kader

Dozivanje pobožnih i dobrih ljudi (upućivanje dove mrtvima)

0
Obožavaju Allaha pridružujući Mu u dovi i ibadetu dobre ljude, želeći time njihovo zauzimanje kod Allaha. Misle da to Allah voli i da dobri ljudi, oni koje Allahu pridružuju...

Najnoviji članci

Rusija blokira dostavu humanitarne pomoći Sirijcima: Tri miliona ljudi bi moglo...

0
Rusija je uložila veto na obnovu mehanizma kojim bi se omogućilo slanje pomoći UN-a tokom još jedne godine, čime je ugrozila oko tri miliona stanovnika Sirije.

Pratite nas na Facebooku

5,587LikesLikes