Categories:

Imran Husejn, savez muslimana i Rimljanima i Velika bitka

Objavljeno / ažurirano:

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog, neka je salavat i selam na Poslanika, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ih slijede do Sudnjeg dana. A zatim:

S obzirom da su neka od pogrešnih tumačenja Imrana Husejna već davno uzela maha i na našem govornom području, i da prouzrokuju velike devijacije u akidi kod ljudi koji poprimaju njegove stavove, u ovom tekstu, uz Allahovu pomoć ću pokušati odgovoriti na neke njegove podvale.

Ja ću svoj govor bazirati na njegovom video dersu pod nazivom “Melhama je blizu”. Melhameh Kubra je velika krvava bitka između muslimana i Ruma (kršćana) koja će doći nakon kršenja primirja od strane kršćana. Rum neki prevodi kao Rimljane a neki kao Bizantijce ali Rum su generalno kršćani.

Znači prije Sudnjeg dana muslimani će sklopiti primirje sa kršćanima, povesti zajedničku bitku protiv nepoznatog saveza, izaći kao pobjednici i na kraju će kršćani prekršiti sporazum i skupiti se protiv muslimana u milionskom broju.

I hadisi o tome su opšte poznati i nema razilaženja o njima. Barem nije bilo do trenutka kada je Imran Husejn pokušao ovaj hadis uklopiti u kontekst današnjeg vremena i događaja koji se događaju. Prije nego što nastavimo citirat ćemo prevod tog hadisa.

“Postići ćete sporazum sa Er-Rum (Bizantijcima, Evropljanima) pa ćete se vi i oni zajedno boriti protiv zajedničkog neprijatelja. Pobijedit ćete i ostvariti ratni plijen, a zatim ćete doći do brežuljkaste livade gdje će jedan od Vizantijaca podići krst govoreći : ‘Pobijedio je krst!’ Tada će ustati jedan musliman i ubit će ga. Nastupit će izdajstvo Vizantijaca, pa će doći do krvavog boja (melhame). Oni će se zbog vas okupiti pod osamdeset zastava, a ispod svake će biti dvanaest hiljada. “ ¹

Imran Husejn smatra da su kršćani ili Bizantijci iz hadisa svi ortodoksni kršćani na čijem je čellu svakako današnja Rusija  a da su “muslimani” koji će sklopiti savez sa tim kršćanima današnji Iranci, a svakako trenutni rusko-iranski vojni savez taj sporazum o kojem se govori u hadisu.

Zbog čega on smatra Ruse za Er-Rum? Zbog toga što je sjedište ortodoksne crkve koje je bilo stacionirano u Bizantijskom carstvu u Konstantinopolisu, tj. Istambulu preseilo u Rusiju nakon poraza od Osmanlija na čelu sa Mehmedom Fatihom. Ovako je Imran dobio Er-Rum.

Ako vam ovo zvuči neprofesionalno sačekajte onda da vidite kako je dobio “muslimane” iz ovog hadisa.  On je dobio “muslimane” tako što je pogledao i vidio da je samo Iran tj šijje iz muslimanskog svijeta u savezu sa Rusima. A šijje su za njega muslimani jer im “nikada nije zabranjen dolazak na hadždž”.

 

 

 

 

1. Bilježe Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madždžde, Ibn Hibban, a Albani ga bilježi u Sahihu pod brojem 5424.

 

 

 

Imran tvrdi da će muslimani sklopiti savez a ne primirje sa Rumom (Rimljani, Bizantijci).

NOVO NA SAJTU

Najvećeg tevhida jesu oni koji se najviše oslanjaju na Allaha

0
Od ibadeta koje je Uzvišeni Allah prpisao jeste i tevekkul – oslonac na Njega Uzvišenog. Najvećeg tevhida jesu oni koji se najviše oslanjaju na...
kaba-mekka-islam

Osobine stranaca (gariba)

Preporučeni sadržaj

Izraelska policija ubila Palestinca jer se protivio bespravnom rušenju porodične kuće

0
Izraelska policija ubila je 19-godišnjeg Palestinca u Dženinu jer se suprotstavljao izraelskim snagama koje su srušile palestinsku porodičnu kuću u tom gradu. Također, zraelska policija...
islamske teme, islam, slike

Zli učenjak

Islamske teme