Reply To: Hadisi

Nova naslovna forums ISLAM Sunnet i Hadis Hadisi Reply To: Hadisi

#16114

Anonimno

“Kada je Allah stvorio stvoreno, u svojoj Knjizi, u kojoj sebi piše obaveze i koja je stavljena kod Njega na Prijesto (‘Arš), zapisao je: ‘Moja milost nadvladava Moju srdžbu!'”
Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Novo na naslovnoj