Reply To: Izreke selefa

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Izreke selefa Reply To: Izreke selefa

#14828

Anonimno

„Doći će vreme kada će za nekog čoveka biti najbolje da ćuti i da spava!“ (Ihja'u Ulumid-Din, 2/163.)

Novo na naslovnoj