Reply To: Izreke selefa

#15489
Anonimno
Neaktivan

Ibn Redžeb: “Rečeno jo El-Hasanu: ‘Zar se čovjek ne stidi Allaha kad griješi pa Ga moli da mu oprosti, pa opet griješi pa Ga zamoli da mu oprosti i tako uvijek (čini)`?’ On je rekao: Upravo tako vas šejtan želi pobijediti. Nikad se nemojte umoriti u traženju oprosta.” (al-Djami’, str. 205)